4.4 Tåg

4.4.3 USA

GP-38

Skärmbild av förarplatsen Bild på ett dieselelektriskt lok typ GP-38
Beskrivning:
Dieselelektriskt lok typ GP-38. Tåget består av 1 lok och 15 vagnar. Fotorealistisk förarplats med analog hastighetsmätare (mph), digital hastighetsmätare (km/h), manometrar (tryckmätare) och hektoamperemätare (motorström i 100-tal Ampere).

 

 
Antal fordon:
16
 
Tåglängd:
Ca. 400 m 
 
Tågvikt:
490 t 
 
Motoreffekt:
1490 kW 
 
Lastförmåga:
Energikälla:
Diesel
 
Max hastighet:
115 km/h  
 
Säkerhetssystem i BVE:
ATS-S EB
 
Tillverkningsår:
1970-talet
Skapare:
Steve Green
Eric Weber
Linjer:
Desert Freight 
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Okänt
Kända problem:
Inga.
Fordonsbeskrivning:
Southern Pacific GP38-2, bilder och korta fakta om typ GP-38 (engelsk text)
Div:
Fungerar med OpenBVE.
Ladda hem från:
Tåget distribuerades tidigare på webbplatsen Train Sim Central, men den har försvunnit från Internet. I avvaktan på en officiell webbplats för tåget kan det laddas hem från denna webbplats.
På denna webbplats att ladda hem:
GP-38
Katalogposten senast uppdaterad:
2011-dec-8-

GS-4 Daylight

Skärmbild på förarplatsen Bild på ett ånglok typ GS-4
Beskrivning:
Southern Pacific typ GS-4 Daylight ånglok, ett av de mer kända typerna av ånglok som använts i USA. Tåget som simuleras består av 1 lok och 4 vagnar. Realistisk förarplats med hastighetsmätare (mph), manometrar (tryckmätare) och klocka. 
Antal fordon:
5
 
Tåglängd:
Ca. 125 m 
 
Tågvikt:
527 t 
 
Motoreffekt:
4100 kW 
 
Lastförmåga:
Energikälla:
Kol
 
Max hastighet:
112 km/h  
 
Säkerhetssystem i BVE:
 
Tillverkningsår:
Ca. 1941
Skapare:
Steve Green
Robert Raymond
Brian Higinbotham
Linjer:
Desert Freight 
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Okänt
Kända problem:
Inga.
Fordonsbeskrivning:
The Southern Pacific Daylight GS-4, bilder och korta fakta om typ GS-4 Daylight (engelsk text)
Div:
Fungerar med OpenBVE.
Ladda hem från:
Tåget distribuerades tidigare på webbplatsen Train Sim Central, men den har försvunnit från Internet. I avvaktan på en officiell webbplats för tåget kan det laddas hem från denna webbplats.
På denna webbplats att ladda hem:
GS-4
Katalogposten senast uppdaterad:
2011-dec-8-


Detta är slagning 176160 i den svenskspråkiga fordonskatalogen

Webbsidans HTML-kod är kontrollerad och befunnen vara korrekt HTML 4.01 (strikt) Webbsidans CSS-kod är kontrollerad och befunnen vara korrekt Webbsidan är efter bästa förmåga konstruerad för att vara tillgänglig
           för besökare med funktionshinder Text: © Patrick Norqvist e-post
Bild: © Fotograferna
Senast ändrad: 2015-sep-12
Webbsidan är skapad med anteckningar Webbserverprogrammet är Apache